مترجم - ترجمه متن

مترجم ترجمه متن

مترجم ‎Google Translate

مترجم ترجمه متن

مترجم ‎Google Translate

مترجم ترجمه متن

ترجمه متن

مترجم ‎Google Translate

ترجمه متن

مترجم ترجمه متن

Before you continue

مترجم ‎Google Translate

مترجم ترجمه متن

مترجم Before you

Before you continue

و توسط گوگل ارائه شده است.

  • یکی از دشواری های ترجمه متن زمانی است که مترجم به لغات یا اصطلاحاتی می رسد که معادلی در زبان مقصد ندارد.

ترجمه متن

This version of augmented reality that is adapted for education can be utilized in an online learning environment and can be utilized by instructional designers.

  • ما به شما یک راهبرد جامع جهت بومی سازی وب سایتتان - تا جایی که جستجوی بهینه به زبان مقصد ترجمه شده ، ترجمه بانک اطلاعاتی مربوطه و پشتیبانی از بومی سازی روزانه وب سایتتان ، به راحتی انجام شود - بصورت قراردادی ، پیمانکاری و.
2022 www.alphaheavy.com